God webdesign gir fornøyde kunder

Thor Moesman
Kreativ leder
Interaktiv Design AS
Et typisk webdesign-møte hos oss
Hyggelig brukertest på vårt kontor. Brukertesting vil hjelpe deg med å lage nettsider som engasjerer og hjelper dine kunder.

Når vi jobber med webdesign, lager vi først “hypoteser” om hva som vil fungere for målgruppene  som skal bruke nettsiden. Men hvordan vet vi egentlig at det vi lager vil fungere?

Curse of knowledge

Det er lett å tenke at det man lager er forståelig og bra, men det er dessverre ikke alltid slik. Ofte “lider” man av det som kalles “Curse of knowledge”. Vi som lager webdesignet vet jo selvfølgelig hvordan det fungerer og hva som er hensikten med nettsiden vi designer. Dessverre er det er ikke sikkert at de som faktisk skal bruke nettsiden opplever den på samme måte. De har jo ikke samme utgangspunkt og kjennskap til prosessen som oss.

Hva kan man gjøre for å lage webdesign som fungerer for dine kunder?

Forfase

Før man jobber ut potensielle løsninger

Når man har satt klare mål for hva man ønsker å oppnå med nettsiden, og hva som vil være målene for et vellykket webprosjekt, bør neste steg være kartlegging av kunder/målgrupper.

Hva vet vi om de som skal bruke nettsiden? Hva er viktig for dem?

Her er en liste over spørsmål du kan stille deg?

  • Først og fremst: Hvem er dine ideelle kunder?
  • Hvilke behov og utfordringer har dine kunder og hvordan kan nettsiden møte dette behovet, samt løse deres utfordringer?
  • I hvilken situasjon besøker de din nettside? Via en annonse, Google-søk, tips/referanse? Bruker de som regel datamaskin eller mobil når de besøker nettsiden din?
  • Hva vet vi om alder, kjønn, inntekt, livssituasjon og bosted til målgruppen?

La oss si at du vet en del om dine kunder, men hvordan får du svar på det du ikke vet?

Her er tre tips for å bli bedre kjent med dine kunder

  • Se på statistikken til din gamle nettside, og se hvilket innhold og handlinger som er mye besøkt og brukt. I statistikken vil du også kunne finne informasjon om alder, bosted, kjønn og annen demografisk informasjon.
  • Snakk med dine kunder ved å gjennomføre kundeintervjuer eller spørreundersøkelser.
  • Gjør en søkeordsanalyse knyttet til søkeord som er relevant for ditt firma og bransje.


Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt oss gjerne, så veileder vi deg.

Løsningsfase

Jobbe ut løsninger basert på mål og det vi vet om kundene

Fra prototype til ferdig app design
Fra prototype til ferdig app design

Når vi har nok innsikt og forståelse av våre kunder, er det på tide å utarbeide forslag til løsning.

Det er lurt å først lage webdesign i form av en prototype som viser kundeflyten på nettsiden. Altså kundens startpunkt og vei til mål.

Testfase

Test webdesignet på reelle brukere

Nå skal vi få svar på om innsikten og hypotesene er riktige. Det er på tide å teste webdesignet på reelle brukere.

Mange tror at brukertesting er dyrt og vanskelig. Det stemmer ikke. I første omgang trenger du kun 5 brukere som kan teste løsningen. Du vil klare å avdekke hele 85% av de potensielle utfordringene til designet.

Husk: Det er viktig at spørsmålene i brukertesten er nøytrale og ikke ledende. Ta kontakt om du ønsker hjelp til brukertesting.

Etter testfasen vil du ha en veldig god indikasjon på hva som vil fungere mot dine kunder, og hva som eventuelt bør endres. Da kan man med god samvittighet lage den nye nettsiden og være sikker på at den har kvaliteter som vil hjelpe dine kunder.

I etterkant er det lurt å gjenta testing med jevne mellomrom. Altså sjekke om nettsiden fortsetter å løse de oppgavene den var ment for å løse. Nettsider skal være levende og trenger å justeres innimellom for å gi best mulig resultater. 

Statistikk og oppnåelse av definerte mål gir deg indikasjoner på hvor bra nettsiden presterer. Følger du disse skrittene, kan du være sikker på at du lager en nettside som gir fornøyde kunder.

Lykke til!

Ta kontakt om du ønsker at vi hjelper deg med å nå dine mål.